Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Hier vindt u de meest actuele informatie over COVID-19 betreffende het basisonderwijs. (vanaf 26 januari 2022)


Quarantaineregels voor kinderen tot 13 jaar


Kinderen van 4 tot en met 12 jaar

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven niet langer in quarantaine te blijven, als zij zelf geen klachten hebben.
 • Een klas hoeft niet langer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in een klas zijn.
 • Als er over de langere termijn meerdere besmettingen in een klas zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaineadvies te geven voor de hele klas.
 • Kinderen die ziek of positief getest zijn blijven uiteraard thuis.
 • Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Bij klachten graag een zelftest doen of, als u dat wilt, een PCR test doen door de GGD. Kinderen kunnen weer naar school na 7 dagen en nadat zij 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Leerlingen met milde klachten, zoals licht hoesten, niezen en keelpijn en een negatieve zelftest mogen weer naar school komen. Wij vragen u hierbij om voorzichtig te zijn en bij twijfel uw kind thuis te houden totdat de klachten over zijn.
 • Kinderen die ziek thuiszitten en niet (te) ziek zijn, maken het huiswerk dat de leerkracht opgeeft via Parro.

Dit geldt voor klas 1 t/m 6.

 • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Als iemand in huis corona heeft

U hoort van de GGD wat u moet doen:

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM.
 • Alle gezinsleden van 13 jaar of ouder gaan in quarantaine en laten zich testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona.
  • Bent u beschermd? Blijf thuis en laat u dan 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is dan mag u stoppen met de quarantaine. Maak hiervoor een afspraak bij de GGD via 0800-2035 of op coronatest.nl.
  • Bent u niet beschermd? Blijf thuis en laat u zich dan 2 keer testen om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding ervan te stoppen. De 1e test doet u meteen en de 2e test op dag 5 na het laatste contact met uw besmette (coronapositieve) huisgenoot. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.

Beslisboom van BOINK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang)

Per 24-12-21 De beslisboom is een schematische vertaling van de richtlijnen van het RIVM.


De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang en basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.


Noodopvang

Als de scholen weer moeten sluiten of als er geen school is doordat een leerkracht uitvalt en er geen inval te vinden is, dan bieden we noodopvang aan. De noodopvang is voor ouders die werken in een cruciaal beroep. De lijst met cruciale beroepen is hier Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl te vinden.