Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Ouderbijdrage


Actieve bijdrage aan school:

Zeker op vrijescholen is betrokkenheid van ouders bij school van groot belang. We zijn ambitieus en willen meer bereiken dan we met de financiering vanuit de Rijksoverheid kunnen betalen. We vragen ouders die kiezen voor het vrijeschoolonderwijs dan ook om een actieve bijdrage te leveren aan school. Wij waarderen het oprecht dat er ouderhulp is in de vorm van:

• Schoonmaken in de klas

• Voorbereiding en uitvoering van jaarfeesten

• Begeleiding en rij-ouders bij schoolreisjes, uitjes en excursies

• Versiering van de klassen volgens seizoenen en jaarfeesten

• Tuinouders die meehelpen de drie pleinen mooi te houden

• Medezeggenschapsraad (MR)

• Ondersteuning bij de handwerklessen

• Luizen pluizen na de vakanties of bij een uitbraak

• Muziek verzorgen bij jaarfeesten

• Biebouders die de schoolbibliotheek beheren

• Uitvoeren van praktische klussen op school

• Activiteiten verzorgen of het restaurant beheren van de herfstmarkt

• Klassenouderschap

• … en meerFinanciële bijdrage aan school:

Jaarlijks vragen we ouders om een vrijwillige financiële bijdrage te doen aan school: de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage organiseren wij zaken die specifiek zijn voor ons vrijeschoolse onderwijs, zoals bijvoorbeeld echte wol voor de handwerklessen, goede kwaliteit ‘blokjes en staafjes’, mooie periodeschriften en biologische voeding. Ook extra activiteiten zoals de piano- en lierbegeleiding bij de euritmielessen financieren we uit de vrijwillige ouderbijdrage.

We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier nalezen.

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdragen kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, van harte welkom. In september ontvangen ouders een informatiebrief over de mogelijkheid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.


Het is in sommige gevallen aantrekkelijk om een deel van de ouderbijdrage via de Stichting Artaban als schenking aftrekbaar te maken van de belasting. Meer informatie over schenken via Stichting Artaban is vindbaar op de website van Ithaka:

https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban