Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen we extra voorzieningen bekostigen om de onderwijsmogelijkheden voor uw kind te verbeteren en de identiteit van onze school waarborgen.


De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan personeelskosten voor euritmie, excursies, jaarfeesten, de bijzondere inrichting in de school en natuurlijke materialen.

Als uw kind bij ons op school start ontvangt u via de e-mail nadere informatie en een mogelijkheid om digitaal een vrijwillige toezegging te doen.Het is in sommige gevallen aantrekkelijk om een deel van uw ouderbijdragen via de Stichting Artaban als schenking aftrekbaar te maken van de belastingen.


http://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban/


Klik hier voor het formulier dat u daarvoor nodig hebt.