Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

De Rudolf Steinerschool Alkmaar heeft op het moment verschillende vacatures.

Alle vacatures worden tevens gepubliceerd op de website van Ithaka:
https://www.vsithaka.nl/vacatures/


Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de belangstellingslijst, dan ontvangt u bericht zodra er vacature ontstaan.

De Rudolf Steinerschool Alkmaar is per 1 augustus 2024 op zoek naar een


Vakleerkracht bewegingsonderwijs
0,4 – 0,5 fte

Onze gymleerkracht gaat een nieuw avontuur aan; met haar gezin emigreert zij naar Nieuw-Zeeland. Vanwege haar vertrek zijn wij vanaf het nieuwe schooljaar op zoek naar een energieke vakleerkracht bewegingsonderwijs die kinderen plezier laat beleven aan bewegen.


Wie zoeken wij?

Je verzorgt aan alle klassen de lessen bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal, die op ons schoolterrein staat. Tijdens de gymlessen heb je aandacht voor de individuele ontwikkeling van ieder kind, niet alleen fysiek en motorisch maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Met je lessen draag je bij aan een gezond klassenklimaat. Je bent onderdeel van het team van klassen- en vakleerkrachten en samen met je collega’s stem je af over de ontwikkeling van individuele kinderen of een klas als geheel.

Bij voorkeur heb je affiniteit met het vrijeschoolonderwijs. Een bevoegdheid als vakleerkracht bewegingsonderwijs is vereist.


Wat ga je doen?

 • Je verzorgt het bewegingsonderwijs aan alle klassen

 • Je zorgt voor een veilig en prettig leerklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen

 • Je organiseert de jaarlijkse sportdag en coördineert de deelname aan schoolvoetbaltoernooi en andere sportevenementen

 • Je levert je bijdrage aan de getuigschriften die jaarlijks aan de leerlingen worden uitgereikt

 • Je bespreekt de ontwikkeling van de leerlingen met regelmaat met de klassenleerkrachten

 • Je werkt samen met het team aan de schoolontwikkeling

Over de Rudolf Steinerschool

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over de drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6. Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 45 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren. Meer informatie over ons onderwijs en onze school vind je in onze Schoolgids.


Wij maken deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werken samen met de andere 13 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Wij bieden

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Daarom stellen we begeleiding beschikbaar. Voor leerkrachten die enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs, de inschaling is in LB. De werkdagen zijn in overleg, en bij voorkeur op dinsdag en donderdag.

Belangstelling?

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Je cv en motivatiebrief ontvangen we graag zo snel mogelijk via directie@rsteinerschool.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een proefles. Meer informatie over de school is te vinden op www.rsteinerschool.nl


De Rudolf Steinerschool Alkmaar is per 1 augustus 2024 op zoek naar een:

Klassenleerkracht klas 1, 2 of 3

0,4 – 1,0 fte


Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een liefdevolle leerkracht die onze eerste-, tweede- of derdeklassers verder gaat brengen in hun ontwikkeling.


Wie zoeken wij?

De brede ontwikkeling van het individuele kind, én de groepsontwikkeling van de hele klas, is het uitgangspunt in al je handelen. Je ziet kwaliteiten en eigenheid en voedt de wil om te leren en ontwikkelen in kinderen. Taalontwikkeling, kunstzinnigheid, fysieke ontwikkeling, muziek, rekenen, ervarend leren op ons groene schoolplein, grove en fijne motoriek; je erkent de samenhang en wisselwerking en weet dit samen te brengen tot gezondmakend onderwijs. Als leerkracht leid je de klas, breng je structuur en rust, leef je voor en ben je een inspiratiebron en baken voor de kinderen in je klas. Dat betekent niet het uitstralen van perfectie, maar juist het ‘leren leren’. Concreet:

 • Je staat achter de visie van het vrijeschoolonderwijs, of bent bereid je hierin te verdiepen
 • Je zet je sterke klassenorganisatie, pedagogische benadering en didactische vaardigheden in om duidelijkheid, structuur en plezier in de klas te brengen, als voorwaarden voor het leren
 • Je werkt vanuit een liefdevolle, positieve houding
 • Je bent een aanpakker en bouwt mee aan de schoolontwikkeling
 • Je werkt vanuit een basishouding van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen
 • Je hebt een open en onderzoekende houding en bent ontwikkelingsgericht en reflectief
 • Je hebt de intentie om de komende jaren aan je klas les te geven
 • Je bent bevoegd als leerkracht.

Wat ga je doen?

 • Je geeft levendig en gestructureerd onderwijs met oog voor de groep en het individuele kind
 • Je biedt veiligheid, een prettig leerklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen
 • Je creëert je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschoolleerplan, de methodes voor taal en rekenen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas
 • Je werkt samen met het team aan een krachtige en bloeiende school.

Over de Rudolf Steinerschool

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over de drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6. Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 45 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren. Meer informatie over ons onderwijs en onze school vind je in onze Schoolgids.


Wij maken deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werken samen met de andere 13 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Wij bieden

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Daarom stellen we begeleiding beschikbaar. Voor leerkrachten die enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs, de inschaling is in LB. De werkdagen zijn in overleg.

Belangstelling?

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Je cv en motivatiebrief ontvangen we graag zo snel mogelijk via directie@rsteinerschool.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een proefles. Meer informatie over de school is te vinden op www.rsteinerschool.nl.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij medewerkers van Ithaka die mobiel willen zijn, bij geschiktheid, voorrang krijgen op mensen die nog niet bij Ithaka werken.


De Rudolf Steinerschool Alkmaar is per 1 augustus 2024 op zoek naar een:

Klassenleerkracht klas 4, 5 of 6

0,4 – 0,5 fte

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een liefdevolle leerkracht die onze vierde-, vijfde- of zesdeklassers verder gaat brengen in hun ontwikkeling.


Wie zoeken wij?

De brede ontwikkeling van het individuele kind, én de groepsontwikkeling van de hele klas, is het uitgangspunt in al je handelen. Je ziet kwaliteiten en eigenheid en voedt de wil om te leren en ontwikkelen in kinderen. Taalontwikkeling, kunstzinnigheid, fysieke ontwikkeling, muziek, rekenen, ervarend leren op ons groene schoolplein, grove en fijne motoriek; je erkent de samenhang en wisselwerking en weet dit samen te brengen tot gezondmakend onderwijs. Als leerkracht leid je de klas, breng je structuur en rust, leef je voor en ben je een inspiratiebron en baken voor de kinderen in je klas. Dat betekent niet het uitstralen van perfectie, maar juist het ‘leren leren’. Concreet:

 • Je staat achter de visie van het vrijeschoolonderwijs, of bent bereid je hierin te verdiepen
 • Je zet je sterke klassenorganisatie, pedagogische benadering en didactische vaardigheden in om duidelijkheid, structuur en plezier in de klas te brengen, als voorwaarden voor het leren
 • Je werkt vanuit een liefdevolle, positieve houding
 • Je bent een aanpakker en bouwt mee aan de schoolontwikkeling
 • Je werkt vanuit een basishouding van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen
 • Je hebt een open en onderzoekende houding en bent ontwikkelingsgericht en reflectief
 • Je hebt de intentie om de komende jaren aan je klas les te geven
 • Je bent bevoegd als leerkracht.

Wat ga je doen?

 • Je geeft levendig en gestructureerd onderwijs met oog voor de groep en het individuele kind
 • Je biedt veiligheid, een prettig leerklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen
 • Je creëert je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschoolleerplan, de methodes voor taal en rekenen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas
 • Je werkt samen met het team aan een krachtige en bloeiende school.

Over de Rudolf Steinerschool

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over de drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6. Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 45 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren. Meer informatie over ons onderwijs en onze school vind je in onze Schoolgids.


Wij maken deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werken samen met de andere 13 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Wij bieden

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Daarom stellen we begeleiding beschikbaar. Voor leerkrachten die enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs, de inschaling is in LB. De werkdagen zijn in overleg.

Belangstelling?

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Je cv en motivatiebrief ontvangen we graag zo snel mogelijk via directie@rsteinerschool.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een proefles. Meer informatie over de school is te vinden op www.rsteinerschool.nl.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij medewerkers van Ithaka die mobiel willen zijn, bij geschiktheid, voorrang krijgen op mensen die nog niet bij Ithaka werken.