Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Rijtjes tellen is
ook rekenen.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat de reden is, waarom uw kind niet naar school komt. Bel daarom voor schooltijd naar het antwoordapparaat (072-5614586)


Verlof vragen buiten de vakantieperiode kan alleen in specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld bij verhuizing of huwelijk van familieleden. Een verzoek voor extra schoolverlof kunt u schriftelijk indienen bij de directie. Een verlofaanvraagformulier kunt u hier verlofaanvraag downloaden.