Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat de reden is, waarom uw kind niet naar school komt. U kunt uw kind afwezig melden door een mailtje te sturen aan ziekmelden@rsteinerschool.nl. Graag met de volgende inhoud. "Dit is een melding voor -naam-klas-reden". Ziekmeldingen graag vóór 8.00 uur 's ochtends doorgeven.


Verlofaanvragen buiten de vakantieperiode kunnen alleen in specifieke door de inspectie goedgekeurde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij verhuizing of huwelijk van familieleden. Deze redenen vindt u op de achterzijde van het verlofaanvraagformulier. Een verzoek voor extra schoolverlof kunt u schriftelijk indienen bij de directie. Een verlofaanvraagformulier kunt u hier verlofaanvraag downloaden.