Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Medezeggenschapsraad

Alle scholen zijn wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Op deze manier zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het beleid van de school. De MR van de Rudolf Steinerschool bestaat uit:

 • Rozemarijn Braams (leerkracht)
 • Anne Kamsma (Leerkracht)
 • Petra Wieland (Leerkracht, neemt tijdelijk de taken over van Anne Kamsma)
 • Janneke van Eeten (ouder termijn 2022-2025)
 • Boukje Nauta (ouder termijn 2022-2025 - Voorzitter)

Wij komen ongeveer zes keer per jaar samen met Amarins om mee te denken, te adviseren en mee te beslissen (bijvoorbeeld over het schoolplan, de schoolgids, de begroting en het vakantierooster). Over hoe wij ons inzetten voor de school is meer te lezen in het onderstaand jaarplan. Wil je iets inbrengen in een MR vergadering of heb je vragen voor ons? Laat het dan vooral weten! Spreek ons aan op school, stop een briefje in de MR brievenbus naast de hoofdingang of stuur een email naar: Janneke Jannekeenramon@gmail.com of Boukje boukje_nauta@hotmail.comIn 2023-2024 vergaderen wij volgens de onderstaande planning:

 • 18 september 2023
 • 30 oktober 2023
 • 11 december 2023
 • 22 januari 2024
 • 4 maart 2024
 • 15 april 2024
 • 24 juni 2024

Hier vindt u het jaarplan 2023-2024
Tenminste drie maal per jaar komt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bijeen, om zich te buigen over bovenschoolse onderwerpen die de scholen onder ons bestuur betreffen.

Namens De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool Alkmaar hebben zitting in de GMR:

Wieteke van Hemert: wieteke_van_hemert@hotmail.com

en Robert Houtenbos (ouder Sterrenzanger): houtje@gmail.com