Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

De vrijeschool


Het uitgangspunt van een vrijeschool is in wezen eenvoudig: Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.


Alle leerlingen krijgen veelal klassikaal les en verwerken vervolgens de leerstof naar hun eigen mogelijkheden en niveau. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast lesrooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt.


Naast taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve, muzikale en sociale ontplooiïng. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen. Deze gedachte is geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de vrijeschool. Die gaat er vanuit dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft, die deze onderwijsvorm kan stimuleren en ondersteunen.


Op onze school sluiten we aan bij de ontwikkelingsfasen die kinderen van nature doormaken. Een kleuter leert nu eenmaal anders dan een kind van 10 jaar.


Leren met hoofd, hart en handen is de basis van ons onderwijs. Door het brede vakkenaanbod en door een breed scala aan werkvormen ontwikkelen de kinderen alle vaardigheden die ze voor de toekomst nodig hebben.Meer informatie over de vrijescholen kunt u vinden op de website van de Vereniging voor Vrijescholen.