Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Peutergroep, BSO en VSO (pilot)

De Peutergroep, BSO en VSO (pilot) worden georganiseerd door onze partner de Vlinderboom op School voor meer informatie en aanmelding zie hun website: https://www.devlinderboom-opschool.nl/home/alkmaar/


Voorschoolse Opvang (VSO)

In maart 2021 is er een pilot gestart met voorschoolse opvang (vso) door De Vlinderboom.

Voorschoolse opvang (VSO) is ideaal voor kinderen wiens ouder(s) ’s ochtends vroeg naar hun werk moeten of willen. Door dit op school te faciliteren, kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat de kinderen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zich omhullen in de warmte van school. VSO biedt een ontspannen en geborgen start van de dag. Deze pilot vindt plaats op de donderdagochtend van 7.00 – 8.30 uur. Voor dinsdagochtend staan er nog vier kinderen op de wachtlijst. Bij vijf kinderen kan de opvang gecontinueerd worden. Ook bestaat de mogelijk om op andere ochtenden de VSO te openen. Heb je hier interesse in, mail dan met De Vlinderboom.

Peutergroep Tummetot

Peutergroep Tummetot en onze buitenschoolse opvang vallen beiden onder de zelfstandige stichting "De Vlinderboom op School".

Peutergroep Tummetot heeft zijn verblijf in een gebouwtje op ons schoolplein en voor alle verdere informatie kunt u terecht bij: De Vlinderboom op School

Telefonisch te bereiken op 06 24 55 61 21 (alleen tussen 9.30 en 12.30 uur)


De Vlinderboom Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt kinderen van de Rudolf Steinerschool Alkmaar opvangmogelijkheden op school aan. De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken; samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:

 • Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;
 • Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;
 • Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;
 • Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;
 • Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;
 • Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;
 • Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;
 • Een huiselijke sfeer;
 • Biologische- en biodynamische voeding.


De opvang vindt plaats in het Vlinderboomlokaal, tegenover klas 6 én in het Tummetot-lokaal. Deze zijn met een huiselijke sfeer ingericht. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt.Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang ook gebruik van het handenarbeidlokaal en de gymzaal. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.

De openingstijden zijn aangepast aan die van Rudolf Steinerschool Alkmaar en biedt drie mogelijkheden:

 • Overblijfopvang aan kleuters en kinderen van klas 1 en 2 tussen 12.45 en 14.45 uur.
 • Lange middag opvang van 12.45 – 18.30 uur
 • Korte middag van 14.45 – 18.30 uur.

Per middag kunnen er maximaal 30 kinderen komen onder de hoede van drie pedagogisch medewerkers. Er is een “verticale” BSO groep voor de kleuters en de basisschoolkinderen samen. Op dinsdag is er een aparte kleutergroep die in het Tummetot-lokaal wordt opgevangen.
De Vlinderboom is ook in de schoolvakanties geopend van 8.00 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes.

Kijk voor meer informatie of inschrijving op de website van de Vlinderboom
Mochten er nog vragen zijn kunt u Eva Oenes bellen of mailen:

Beschikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur
administratie@devlinderboom-opschool.nl
06 36493122