Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Peutergroep, BSO en VSO

De Peutergroep, BSO en VSO worden georganiseerd door onze partner de Vlinderboom op School voor meer informatie en aanmelding zie hun website: https://www.devlinderboom-opschool.nl/home/alkmaar/


Voorschoolse Opvang (VSO)

Op dinsdag en donderdag bieden wij voor de kinderen in Alkmaar ook Voorschoolse opvang van 07:00 tot 08:30. De Pilot is omgezet naar een nieuwe groep en blijft gehandhaafd zolang er minimaal 4 kinderen per dag zullen komen naar de VSO.

Mochten er structureel minder dan 4 kinderen komen dan zal de groep gesloten zijn. Natuurlijk zijn nieuwe aanmeldingen van harte welkom! Wij zullen er voor zorgen dat er op de VSO kan worden ontbeten en dat alle kinderen op tijd bij de klas zullen zijn. Mochten er genoeg aanmeldingen zijn voor andere dagen dan zullen we bespreken met het team wat we hierin kunnen betekenen.


Peutergroep Tummetot

Peutergroep Tummetot en onze buitenschoolse opvang vallen beiden onder de zelfstandige stichting "De Vlinderboom op School".

Peutergroep Tummetot heeft zijn verblijf in een gebouwtje op ons schoolplein en voor alle verdere informatie kunt u terecht bij: De Vlinderboom op School

Telefonisch te bereiken op 06 24 55 61 21 (alleen tussen 9.30 en 12.30 uur)


De Vlinderboom Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt kinderen van de Rudolf Steinerschool Alkmaar opvangmogelijkheden op school aan. De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken; samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:

 • Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;
 • Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;
 • Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;
 • Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;
 • Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;
 • Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;
 • Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;
 • Een huiselijke sfeer;
 • Biologische- en biodynamische voeding.


De opvang vindt plaats in het Vlinderboomlokaal, tegenover klas 6 én in het Tummetot-lokaal. Deze zijn met een huiselijke sfeer ingericht. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt.Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang ook gebruik van het handenarbeidlokaal en de gymzaal. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.

De openingstijden zijn aangepast aan die van Rudolf Steinerschool Alkmaar en biedt drie mogelijkheden:

 • Overblijfopvang aan kleuters en kinderen van klas 1 en 2 tussen 12.45 en 14.45 uur.
 • Lange middag opvang van 12.45 – 18.30 uur
 • Korte middag van 14.45 – 18.30 uur.

Per middag kunnen er maximaal 30 kinderen komen onder de hoede van drie pedagogisch medewerkers. Er is een “verticale” BSO groep voor de kleuters en de basisschoolkinderen samen. Op dinsdag is er een aparte kleutergroep die in het Tummetot-lokaal wordt opgevangen.
De Vlinderboom is ook in de schoolvakanties geopend van 8.00 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes.

Kijk voor meer informatie of inschrijving op de website van de Vlinderboom
Mochten er nog vragen zijn kunt u Eva Oenes bellen of mailen:

Beschikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur
administratie@devlinderboom-opschool.nl
06 36493122