Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Directie

Rik Jacobs is onze directeur. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school.


De directeur houdt zich voornamelijk bezig met het personeelsbeleid, de financiële en de pedagogische gang van zaken. Daarnaast onderhoudt hij contacten met het bestuur, de leerlingen- en ouderbijdragenadministratie, de MR, de ouders, de gemeente, inspectie, de arbodienst en het administratiekantoor.


Wilt u de directeur spreken? Bel daarvoor 072-561 86 02 of mail naar directie@rsteinerschool.nl.


Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de intern begeleider.