Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Directie


Onze schoolleider is Amarins Renema. Zij is uw directe aanspreekpunt.

Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school.


Wilt u haar spreken? Bel daarvoor 072-561 86 02 of mail naar directie@rsteinerschool.nl


Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de intern begeleider.