Taal wordt leuker
als je met de
letters speelt.

home

Aanmelden

Van belangstelling tot inschrijving

Belangstelling

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.

Als u onze school nog niet kent, is het mogelijk om een kijkje te komen nemen. Wij organiseren een aantal keer per jaar rondleidingen (onder schooltijd). Wilt u een rondleiding? Neem dan contact op met Nellie van Trotsenburg-van Dijk (072-5618602, maandag of dinsdag), zij maakt dan een afspraak met u.

(Voor)aanmelding

Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.

Inschrijving

Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is. Enkele weken voor de derde verjaardag nodigen we u uit voor een gesprek. Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan meteen tot inschrijving* worden overgegaan.

Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt, nodigt de kleuterjuf de ouders uit voor een gesprek waarin nader kennis wordt gemaakt.

*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind heeft daarvoor al op een vrijeschool gezeten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformuier!) en al op een andere basisschool zitten, 1) geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en 2) gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school. Vervolgens vindt het aannamegesprek plaats. Daarna nemen wij een besluit tot al dan niet plaatsing.

Contactformulier

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. Let wel: dit is nog geen inschrijvingsformulier.

Naam ouders*:
Straat en huisnummer*:
Postcode en woonplaats*:
E-mail adres*:
Telefoonnummer*:
Naam van uw zoon of dochter*:
Jongen/meisje*: Jongen   Meisje
Klas/groep*:
geboortedatum
Uw vraag of opmerking:

 

Aanmelden

 

Aanmelden

 

Aanmelden
Aanmelden
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN