Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Gepubliceerd op: 24-11-2023

Sinterklaasfeest

✨Vol verwachting klopt ons hart✨
In de herfst beleven we van oudsher de gulle gaven van de natuur, de oogsttijd is dan aangebroken. Er is voedsel in overvloed.
Er heerste vooral vroeger toen de mensen nog zeer afhankelijk hiervan waren verwachting en grote dankbaarheid betreft deze ‘natuurgaven’.
Tijd om de goden daarvoor te danken.
In onze cultuur, de oude Germaanse traditie werd daarvoor de God Wodan geëerd. Wodan reed op zijn witte wolkenpaard door de lucht. De knechten van Wodan, zwarte raven, die alles zagen vlogen met hem mee. De raven kwamen door de schoorstenen om ’s nachts de oogstgaven op te halen. Ook gaven zij berichten door aan Wodan van wat er op aarde gebeurde, de roet uit de schoorstenen kleefde aan hun veren. Het rookgat was de verbinding met de bovenwereld. De gaven van de mensen kwamen op deze manier vanuit de aardewereld naar de bovenwereld; de geestelijke wereld. De mensen beleefden de geestelijke wereld door de schenkingen van de natuur de verwondering en een collectief beleven van dankbaarheid.
Later in de geschiedenis heeft de godsdienst zich vermengd met deze cultuurtraditie en er een heilige aan verbonden: sint Maarten en sint Nicolaas. Sint Nicolaas brengt de gaven uit de hemel, de geestelijke wereld naar de aardewereld. De Sint komt van ver weg (Spanje). Ook dit drukte de herkomst van een andere wereld uit want vroeger was Spanje ontzettend ver weg. Zijn werk doet Sint Nicolaas vooral in de nachten, als de kinderen slapen, de hemel, de geestelijke wereld is dan dichtbij.
De beleving van verwachten, verwonderen, schenken en ontvangen en het geheimzinnige van wat er gebeurt in het donker van de nacht is nog steeds terug te vinden in de magie van het Sint Maarten- en Sint Nicolaasfeest. Deze magie zorgt voor een gezonde spanning en een prikkeling van de (kinder)fantasie. (Door Juf Anne klas 6)De eigen fantasie is altijd beïnvloedbaar en stuurbaar. Omdat we terug willen naar de verbeeldingswereld en de magie van het feest, laten we de fysieke verschijning op afstand. Dit jaar zullen Sint en Pieten op 5 december aanwezig zijn rondom de school, maar niet in de vorm dat we ze een fysieke hand kunnen geven. Vol verwachting klopt ons hart.✨