Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Bewegen is goed
voor je lijf, je
hoofd en je hart.

Schoollied


Ben je een denker met duizenden vragen.
Ben je op zoek naar het grote Waarom:
Luister dan naar de verhalen en sagen,
waar menigeen al een antwoord in vond.

Jij met je vragen, de bel luidt zo blij,
Kom maar gauw binnen,
Vragen staat vrij.

Ben je een zwerver die loopt op de sterren.
Ben je op zoek naar het stralende licht:
Moge jouw licht je tot hier vergezellen
En zich verspreiden op ieders gezicht.

Kom kleine zwerver, de bel heeft geluid
Kom maar gauw naar binnen,
Voel je hier thuis.

Ben je een minnaar van bomen en bloemen.
Ken je van planten en kruiden’t geheim:
Dans dan met ons in de kring der seizoenen,
Leven en sterven hun eeuwig refrein.

Kom kleine tuinman, we helpen je wel.
Kom maar tot wasdom,
Daar klinkt de bel.

Talloze kinderen, talloze dromen:
Spiegels waar oorsprong en toekomst in blinkt.
Beelden die vragen tot leven te komen,
Kind’ren die vragen te worden bemind.

Kinderen, luister, de bel heeft geluid.
Kom maar gauw naar binnen,
Je droom komt uit!


Hier kunt u een fragment van het lied horen, zoals we dat bij de jaaropening samen zingen.