Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je zin in leren.

Intern begeleider

De intern begeleider op onze school coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkrachten in het begeleiden van leerlingen met een extra zorg.

De remedial teacher geeft binnen schooltijd extra zorg aan die kinderen die dat nodig hebben.


Dit gebeurt in overleg met de IB'er en de leerkracht.