Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid en inzet van de ouders is voor de school van essentieel belang. Ouders zijn deel van de schoolgemeenschap. Op onze school zijn veel ouders op de één of andere manier actief, voor de klas van hun kind of voor de hele school. Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes en excursies, ze helpen bij handwerklessen, leesonderwijs of bij de ondersteuning in een van de werkgroepen, medezeggenschapsraad of schoolbestuur.


Ouderkoren


Onze school heeft twee ouderkoren: Mamoré en Encanto. Mamoré is een gemengd koor dat elke maandagmorgen repeteert in het handenarbeidlokaal. (8.45 - 10.30 uur) Encanto is een gemengd koor dat elke woensdagavond repeteert in de euritmiezaal.(20.00 - 21.45 uur)

Lees verder voor meer informatie.


Aan de vrijeschool gerelateerde links


www.vrijescholen.nl

www.vrijeschoolonderwijs.nl

www.antroposofiekind.nl

www.antrovista.nl

www.facebook.com/vrijeschool

www.internationaalhulpfonds.nl