Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Bewegen is goed
voor je lijf, je
hoofd en je hart.

Kleuterklassen

Iedere kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. Daarin passen geen televisie of computers. Het mooiste speelgoed is immers de eigen fantasie van de kinderen! Wilt u een indruk krijgen hoe een ochtend er in de kleuterklas uitziet? Lees dan verder.


De schooltijden van de peuters en kleuters zijn gelijk; Tussen 8.15 en 8.25 uur kunt u uw kind brengen en tussen 12.30 en 12.40 weer ophalen. Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij Rik Jacobs 072-561 86 02 of mail naar: directie@rsteinerschool.nl.