Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Bewegen is goed
voor je lijf, je
hoofd en je hart.

Aansluiting vervolgonderwijs


Uiteraard bereiden wij onze leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs.

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De ervaring leert dat onze leerlingen het daar goed doen. Het Vrijeschool voortgezet onderwijs is de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.