Op onze school
krijg je plezier in
leren.

home

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de beide scholen. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd.  Deze groep bespreekt en adviseert bij het vaststellen of wijzigen van schoolbeleid; in een aantal gevallen heeft de MR instemmingsbevoegdheid, in andere adviesbevoegdheid. De MR vergadert zeven keer per jaar. De MR bestaat uit:

 

- Petra Wieland (leerkracht)

- Annette Hermans (leerkracht)

- Mark Kaandorp (leerkracht)

- Tineke Bruin (leerkracht)

- Lottie Jong (ouder)

- Marjolein Mewe (ouder)

- Martine de Reuver (ouder)

- Marieke van Esch (voorzitter en ouder)

Tenminste drie maal per jaar komt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bijeen, om zich te buigen over bovenschoolse onderwerpen die de drie scholen onder ons bestuur betreffen.

Namens De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool Alkmaar hebben zitting in de GMR:

Wieteke van Hemert:  wieteke_van_hemert@hotmail.com

 

U kunt de MR bereiken via dit mailadres: mr@rsteinerschool.nl

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN