Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

home

Klas 1 tot en met 6

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. Na twee jaar kleuterklas, gaan de kinderen naar klas 1 en zo verder tot klas 6.  Elke schooldag begint met een half uur zelfstandig werken, waarin elk kind in het eigen tempo en niveau werkt aan diverse taken. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak; het zogenaamde periodeonderwijs. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) worden hieraan aardrijkskunde en dierkunde toegevoegd, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 (groep 8) komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Ook computerles is onderdeel van het leerstofaanbod. Naast Nederlands leren de kinderen basiskennis van het Engels en Duits. Later op de dag,  storten de leerlingen zich op houtbewerken, handwerken, schilderen, vormtekenen, muziek, drama, gym en euritmie. Ook worden er in de hoogste klassen tuinbouwlessen gegeven. Er vindt regelmatig toetsing en begeleiding plaats, wat wordt vastgelegd in het  leerlingvolgsysteem.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

Voor wie meer wil lezen: Een uitgebreid document met de beschrijving van het leerstofaanbod en de toetsing kunt u vinden in het snelmenu bij documenten. Of klik hier voor het PDF bestand.

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6
Klas 1 tot en met 6
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar - Postbus 3083 1801GB Alkmaar
Tel. 072 - 56 18 602
info@rsteinerschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN