Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal op onze school. Dit is vanzelfsprekend in een onderwijsvorm, waarin het niet alleen draait om de cijfers. In een gezond pedagogisch klimaat zal pestgedrag zelden voorkomen. Uiteraard heeft de school ook een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet. U kunt het document "Plan van aanpak bij pestgedrag" hier downloaden. U kunt het ook vinden in het snelmenu ‘documenten’.Geen straf maar feedback

Op onze school gaan de leraren respectvol om met de kinderen. Straffen als manier om kinderen te corrigeren hoort daar niet bij. Bij overschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een goede oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.


Samenwerkend leren

Op onze school is er veel aandacht voor samenwerking tussen leerlingen. Deze werkvorm wordt in alle klassen toegepast. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleert het leerproces en verbetert hun sociale vaardigheden.