Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Peutergroep Tummetot

Peutergroep Tummetot

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Vooral voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld.


Op peutergroep Tummetot komen de peuters daarom zoveel mogelijk in een vaste groep met bekende gezichten twee keer in de week: op maandag-donderdag of dinsdag-vrijdag.


Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich naast deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’.


De openingstijden van Tummetot zijn van 8.15 tot 12.15 uur. De vakanties lopen synchroon met die van onze school.


Voor meer informatie: klik hier

Inschrijven kan alleen via de website van de Vlinderboom.

Telefonische informatie kan worden verkregen via de Vlinderboom

op nummer 06-47 55 46 70