Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Hoge kwaliteit


Tussen het vierde en twaalfde jaar bouwen kinderen een basis voor hun hele leven. Een basisschool kies je dus heel bewust. Op de Rudolf Steinerschool Alkmaar krijgen leerlingen uiteraard de basisvakken, zoals rekenen, lezen en schrijven. En ze leren er sociale, creatieve, muzikale en ambachtelijke vaardigheden. Zo groeien onze leerlingen in de lengte én de diepte.


De onderwijsinspectie heeft onze school een positieve beoordeling gegeven. Kijk voor de resultaten op www.onderwijsinspectie.nl. U kunt het meest recente inspectierapport ook hier downloaden.