Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

De kleuterklassen

In de kleuterklas ligt het accent op het spel. Al spelend ervaren en ontdekken de jonge kinderen de wereld: de bakker, de boer, dieren en seizoenen, tellen en ordenen en de fijne motoriek voor het schrijven. Onze kleuterpedagogie sluit aan bij het natuurlijk talent voor nabootsing en fantasie dat juist in deze leeftijdsfase krachtig is. Dit spel is de basis voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. We ondersteunen dit met de warme inrichting van de klas en het mooie natuurlijke speelmateriaal.


De leerkracht zorgt voor een rijke, uitdagende en veilige omgeving. Het kind wordt uitgedaagd om met eenvoudige natuurlijke materialen zelf te experimenteren, te ontdekken, te leren. In het ochtendspel krijgen de kinderen een gevarieerd en fantasievol lesstofaanbod. De leidster gebruikt een rijke taal waarbij op een vanzelfsprekende manier woorden en zegswijzen gebruikt worden waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden. Wilt u een indruk krijgen hoe een ochtend er in de kleuterklas uit kan zien? Lees dan verder.


De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen van 4,5, en 6 jarigen. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren geeft volop gelegenheid om aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde leerkracht(en).


Eenmaal per week, op donderdag hebben de oudste kleuters middagschool. Op deze middag krijgen deze kleuters spel en (knutsel) opdrachten aangeboden die zijn afgestemd op hun leeftijd.