Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Computeronderwijs

Voor de hogere klassen vormen de computerlessen een vast onderdeel in het rooster. We werken aan een functioneel en educatief gebruik van de computer op school als tekstverwerker, informatiebron en als communicatiemiddel. Op deze wijze zijn de kinderen computervaardig wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook zetten we de computer in bij individuele leeshulp.