Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Taal wordt leuker
als je met de
letters speelt.

Aanmelden


van belangstelling tot inschrijving


Belangstelling


De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.

Als u onze school nog niet kent, is het mogelijk om een kijkje te komen nemen. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met Nellie van Trotsenburg-van Dijk (072-5618602, maandag of dinsdag) of via n.vantrotsenburg@rsteinerschool.nl . In verband met de maatregelen rond Covid-19 kunnen we niet meer dan 1 geïnteresseerde per keer ontvangen.


Op dit moment hebben we alleen nog plaats in

klas 2 (groep 4) en voor die kleuters die het schooljaar 2021-2022 naar de 1ste klas (groep 3) verwachten te gaan. Mocht u uw kind voor een van deze klassen willen vooraanmelden dan kunt u dit doen via het contactformulier.

Na ontvangst hiervan gaan wij samen met u en de huidige school kijken of wij uw kind dat kunnen aanbieden wat het nodig heeft.

Ook kinderen geboren in of na 2017 kunt u via onderstaand contactformulier vooraanmelden. Dit kan op ieder moment. U hoeft voor het vooraanmelden niet te wachten tot uw kind een bepaalde leeftijd heeft.

Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of we plaats hebben.

(Vooraanmelding)


Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

Het kan voorkomen, dat we i.v.m. te veel aanmeldingen, uw kind helaas op de wachtlijst moeten zetten.


N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.


Inschrijving


Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is.

Daarom is de plaatsing onder voorbehoud van het resultaat van het kennismakings-/aannamegesprek. Voor dit gesprek zult u enkele maanden voordat uw kind instroomt van de kleuterjuf, bij wie uw kind geplaatst wordt, een uitnodiging ontvangen.

Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan er eventueel meteen tot inschrijving* worden overgegaan.


*Als er sprake is van meer belangstelling (voor)aanmeldingen)) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (bv. de Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind zit al op een vrije school;
  • als uw kind in aanmerking komt voor de voorrangsregel is dat geen zekerheid dat hij/zij geplaatst kan worden. Als voor een leerjaar het maximum aantal inschrijvingen is bereikt kunnen wij niet meer kinderen toelaten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformulier!) en al op een andere basisschool zitten, geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6 en waarvoor wij plaats hebben, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school. Vervolgens vindt het aannamegesprek plaats. Daarna nemen wij een besluit tot al dan niet plaatsing.


Contactformulier


Wilt u uw kind aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. Let wel: dit is nog geen inschrijvingsformulier.


Formulieren ontvangen na 1 juni zullen wij pas in het volgende schooljaar in behandeling kunnen nemen.