Basisschool de Rudolf Steinerschool in Alkmaar een de vrije school in Alkmaar

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Alkmaar

Taal wordt leuker
als je met de
letters speelt.

Aanmelden


van belangstelling tot inschrijving


Belangstelling


De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.


Als u onze school nog niet kent, is het mogelijk om een kijkje te komen nemen. Wij organiseren een aantal keer per jaar rondleidingen (onder schooltijd). Wilt u een rondleiding? Neem dan contact op met Nellie van Trotsenburg-van Dijk (072-5618602, maandag of dinsdag), zij maakt dan een afspraak met u.(Vooraanmelding)


Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

Kinderen geboren vóór 1 augustus 2018 moeten wij, i.v.m. te veel aanmeldingen, helaas op de wachtlijst zetten.


N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.


Inschrijving


Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is.

Daarom is de plaatsing onder voorbehoud van het resultaat van het kennismakings-/aannamegesprek. Voor dit gesprek zult u ca. 4 maanden voordat uw kind instroomt van de kleuterjuf, bij wie uw kind geplaatst wordt, een uitnodiging ontvangen.

Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan er eventueel meteen tot inschrijving* worden overgegaan.
*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (bv. de Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind heeft daarvoor al op een vrijeschool gezeten;
  • als uw kind in aanmerking komt voor de voorrangsregel is dat geen zekerheid dat hij/zij geplaatst kan worden. Als voor een leerjaar het maximum aantal inschrijvingen is bereikt kunnen wij niet meer kinderen toelaten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformulier!) en al op een andere basisschool zitten, 1) geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en 2) gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school. Vervolgens vindt het aannamegesprek plaats. Daarna nemen wij een besluit tot al dan niet plaatsing.


Contactformulier


Wilt u uw kind aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. Let wel: dit is nog geen inschrijvingsformulier.


Formulieren ontvangen na 1 juni 2020 zullen wij pas in het komende schooljaar in behandeling kunnen nemen.